Mestské obchodné a reštauračné služby, s.r.o. v likvidácii